technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah
Hlavní činností firmy je provádění

hodnocení technického stavu zdvihacích zařízení a vázacích prostředků, zejména:

 • revize jeřábů
 • revize zdvihacích zařízení
 • revizní zkoušky jeřábů
 • revizní zkoušky zdvihacích zařízení
 • inspekce jeřábů a dalších zdvihacích zařízení
 • revize a revizní zkoušky montážních pracovních plošin
 • revize a revizní zkoušky regálových zakladačů
 • kontroly, prohlídky, revize a revizní zkoušky vázacích prostředků a manipulačních prostředků, vč. jejich evidence

školení kompetentních osob, tj. osob, které tato zařízení obsluhují a dále pak osob, odpovědných za technický stav a bezpečný provoz jeřábů a zdvihacích zařízení, tj.:

 • školení jeřábníků a vazačů břemen
 • školení obsluhy montážních pracovních plošin
 • školení obsluhy regálových zakladačů
 • školení pověřených osob
Praxi v oboru máme od roku 1986 a od roku 1994, kdy byla firma založena, jsme získali desítky spokojených zákazníků.

V průběhu naší práce jsme na základě požadavků zákazníků naši činnost rozšířili o prodej vázacích a manipulačních prostředků. Spolupracujeme s předními výrobci a dovozci těchto zařízení a jsme schopni Vám navrhnout obnovu vázacích prostředků a navrhnout technická řešení tak, aby odpovídala Vašim provozním požadavkům.

Spolupracujeme se servisními firmami, které provádějí komplexní servis zdvihadel a jeřábů, jako např. odstranění závad zjištěných při revizích, revizních zkouškách, inspekcích apod. a při odstraňování provozních poruch.

Na základě požadavků zákazníků jsme činnost rozšířili dále o provádění prohlídek ocelových konstrukcí.
 
V oblasti zdvihacích zařízení jako jsou jeřáby, kladkostroje, pracovní plošiny apod., ale i ocelových konstrukcí, u vázacích a manipulačních prostředků nebo školení jednotlivých profesí, vedeme zákazníkům evidenci těchto zařízení a osob, včetně sestavení plánů jednotlivých kontrolních úkonů, nebo školení a vždy před termínem plnění konkrétních činností se zákazníkem dohodneme termín provedení.
 
Ke všem činnostem vlastníme předepsaná osvědčení, oprávnění, živnostenské listy apod.
 
Návrat na obsah