technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Dorozumívací znamení mezi jeřábníkem a vazačem

Kódované signály podle  Nařízení Vlády č. 375/2017 Sb. (stáhnout)

Signály dávané pažemi


Znamení vazače jeřábníkovi
Zvedání břemene nebo háku
Zvedání břemene nebo háku
Paže ohnutá, předloktí vztyčeno, krouživý pohyb předloktím
Spouštění břemene nebo háku
Spouštění břemene nebo háku
Paže ohnutá, předloktí dolů, krouživý pohyb předloktím
Pomalý pohyb háku nahoru nebo dolů
Pomalý pohyb háku nahoru nebo dolů
Paže ohnutá, předloktí vodorovně, dlaň ve směru pohybu, mává předloktím opakovaně krátkými pohyby nahoru nebo dolů
Hlavní zdvih
Hlavní zdvih
Dlaň ruky poklepe na přilbu
Pomocný zdvih
Pomocný zdvih
Dlaň ruky poklepe na loket druhé ruky
Pojíždění jeřábem nebo kočkou
Pojíždění jeřábem nebo kočkou
Paže ohnutá, dlaň otevřená, ve směru jízdy dlouhý pohyb předloktím
Pomalý pohyb jeřábu nebo kočky
Pomalý pohyb jeřábu nebo kočky
Paže ohnutá, dlaň otevřená, krátké opakované pohyby předloktím ve směru žádaného pohybu
Krátký pohyb
Krátký pohyb
Oběma rukama ukáže velikost pohybu, potom teprve příslušný směr pohybu
Stát-zastavení všech pohybů jeřábu
Stát-zastavení všech pohybů jeřábu
Vztyčí paži s otevřenou dlaní
Výložník nahoru
Výložník nahoru
Nataženou paží mává z vodorovné polohy nahoru, palec je nahoru
Výložník dolů
Výložník dolů
Nataženou paží mává z vodorovné polohy dolů, palec je dolů
Otáčení
Otáčení
Natažená paže ukazuje ve směru otáčení
Výložník dolů a hák nahoru
Výložník dolů a hák nahoru
Nataženou paží mává z vodorovné polohy dolů, palec je dolů; druhým předloktím nahoru provádí krouživý pohyb
Výložník nahoru a hák dolů
Výložník nahoru a hák dolů
Nataženou paží mává z vodorovné polohy nahoru, palec je nahoru, druhým předloktím dolů provádí krouživý pohyb
Vysouvání výložníku
Vysouvání výložníku
Obě paže dolů, palce od těla
Zasouvání výložníku
Zasouvání výložníku
Obě paže dolů, palce k tělu
Pojíždění oběma pásy
Pojíždění oběma pásy
Oběma rukama "mlýnek" před tělem
Pojíždění jedním pásem
Pojíždění jedním pásem
Zvednutá ruka na straně pásu, který pojíždí, druhým předloktím "mlýnek" před tělem
Znamení jeřábníka vazači
Nerozumím-znamení opakuj!
Nerozumím-znamení opakuj!
Opakovaně mává předloktím s dlaní směrem k vazači
Nemohu, mám poruchu nebo překážku
Nemohu, mám poruchu nebo překážku
Vztyčí paži vzhůru s dlaní směrem k vazači
Znamení dávané všemi osobami
Stát-zastavení všech pohybů jeřábu
Stát-zastavení všech pohybů jeřábu
Vztyčí paže s otevřenými dlaněmi (znamení dávané všemi pracovníky v případě nebezpečí)

Hlasové povely


start
k označení začátku povelu
stůj
k přerušení nebo ukončení pohybu
konec
k zastavení operace
nahoru
ke zvedání zátěže
dolů
ke spouštění zátěže
vpřed
ve spojení s příslušným signálem rukou
vzad
ve spojení s příslušným signálem rukou
vpravo
ve spojení s příslušným signálem rukou
vlevo
ve spojení s příslušným signálem rukou
stop
pro nouzové zastavení
rychle
pro zrychlení pohybu z bezpečnostních důvodů
pomalu
při přiblížení k překážce nebo hrozí-li jiné nebezpečí
Dorozumívací znamení mezi jeřábníkem, vazačem příp. signalistou je možno zakoupit u Asociace ZZ-ČR z.s.

Potřebujete provést školení jeřábníků a vazačů anebo signalistů?
Návrat na obsah