technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Montér jeřábů

  Charakteristika montéra jeřábů

  jsou zodpovědný za montáž jeřábu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem

  Minimální požadavky

  montér jeřábu musí být (v souladu s čl. 5.6. ČSN ISO 12480-1):
  • kompetentní
  • starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zaškolení
  • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
  • fyzicky schopen bezpečně manipulovat s břemeny při montáži jeřábu
  • schopen spolehlivě a bezpečně pracovat ve výškách
  • schopen určit hmotnost a těžiště břemen, vzdálenost, výšku a průjezdnost
  • zaškolen ve způsobech vázání a signalizace
  • schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno
  • musí být odpovídajícím způsobem zaškolen pro montáž, demontáž a práci na daném typu jeřábu
  • odpovídajícím způsobem zaškolen v instalaci a zkoušení bezpečnostních zařízení daného typu jeřábu
   Návrat na obsah