technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Pracovní systém pro pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Pracovní systém je vyžadován čl. 4.2. ČSN ISO 18893:2014.
Musí být vytvořen zaměstnavatelem nebo uživatelem a musí zahrnovat následující:
 
 • plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob anebo stroje v případě nouze (viz čl. 6.1.2.8 - Záchrana z výšky)
 • volbu, opatření a použití vhodné MEWP a sní souvisejícího pracovního zařízení
 • přípravu a údržbu místa, jak je požadováno pro užití MEWP
 • údržbu MEWP včetně prohlídek a oprav, jak je doporučeno výrobcem
 • řádně vycvičenou obsluhu, oprávněnou k provozu MEWP
 • před zahájením práce seznámení obsluhy MEWP s konkrétním strojem, který se bude používat včetně jakýchkoliv místních požadavků, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde se bude MEWP provozovat
 • monitorování činnosti a kontrolu práce obsluhy pro zajištění shody s opatřeními této mezinárodní normy
 • zabránění neoprávněnému použití MEWP
 • bezpečnost osob neangažovaných v provozu MEWP
 • dokumentaci činností požadovaných touto mezinárodní normou.
Pozn.: MEWP znamená Mobile elevating work platforms, tj. mobilní zdvihací pracovní plošiny

Pro bezpečný provoz jeřábů a zdvihacích zařízení je požadován "Systém bezpečné práce".

Záchrana z výšky

Záchrana z výšky musí být zajištěna v souladu s čl.6.1.2.8. ČSN ISO 18893:2014 následovně:
Jako část plánu musí být uvedeno zvážení záchrany osádky pracovní plošiny MEWP, pokud ji není možné z nějakého důvodu spustit jako je porucha funkce stroje nebo překážka pro pracovní plošinu. Záchrana může být rovněž nezbytná v případě nemoci, poranění nebo rizika ohrožení. Jakýkoliv postup záchrany musí vzít v úvahu důvody, proč může být plošina ve výšce uvízlá a jakoukoliv potřebu naléhavé činnosti.
Kdekoliv je možné, musí být záchrana prováděna patřičně vycvičenou osobou, pokud je dostupná, použitím ovladačů stroje z úrovně terénu nebo sekundárního spouštěcího systému.
 
Záchrana použitím další MEWP musí být provedena pouze, jakmile byla provedena prohlídka pracovního místa a vytvořen plán. Plán musí vzít v úvahu příslušná nebezpečí zdůrazněná v ISO 16368:2010, příloha H, (tato norma nebyla v ČR zatím zavedena) spolu s následujícím:
 • záchranný stroj musí být umístěn tak, aby umožnil provedení, aby umožnil provedení záchranného postupu bez ústupků z bezpečnosti zachraňovaných
 • pracovní plošiny obou strojů musí spolu sousedit s minimální mezerou mezi nimi, při přepravě musí být hlavní vypínače obou strojů vypnuté
 • zachraňovaná osoba musí mít celotělový postroj s nastavitelným lanem na zavěšení a lano musí být připevněno ke kotvícím místům na záchranném stroji před započetím přesunu
 • je podstatné, aby se záchranný stroj nepřetížil, to může znamenat více než jednu cestu pro celou záchranu
 
Pokud existuje poranění, nemoc nebo riziko nebezpečí, musí být povoláni záchranáři. Může se objevit trauma ze zavěšení, pokud je osoba zavěšena ve výšce dlouhou dobu. Pokud nemůže být navázána komunikace s osádkou na pracovní plošině, musí být povoláni záchranáři.
Návrat na obsah