technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Pracovníci údržby jeřábů

  Charakteristika pracovníků údržby jeřábů

  jsou zodpovědní za provádění údržby jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení "Systému bezpečné práce".

  Minimální požadavky

  pracovníci údržby musí být (v souladu s čl. 5.7.2 ČSN ISO 12480-1):
  • kompetentní
  • dokonale seznámeni se zařízením, na kterém provádějí údržbu a s případnými riziky
  • řádně vyškoleni a zacvičeni v příslušných kurzech se speciálním vybavením
  • musí být obeznámeni s postupy a doporučeními uvedenými v kapitole 10 ČSN ISO 12480-1
  Návrat na obsah