technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Prohlídky ocelových konstrukcí

výchozí prohlídka

  • jedná se o přejímku nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kde není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje řádná provozní dokumentace.
  • rozsah prohlídky je uveden v čl.6.2.3 ČSN 732604

běžná prohlídka

  • je kontrola skutečného stavu s dokumentací, vizuální kontrola konstrukce příp. za použití jednoduchých nástrojů, kontrola použitelnosti (deformace, kmitání za provozu, bezpečnostní prvky).
  • rozsah prohlídky je uveden v č.6.2.4 ČSN 732604

Kontroly ocelových konstrukcí

podrobná prohlídka

  • je kontrola úplnosti a správnosti dokumentace.
  • rozsah prohlídky je uveden v čl. 6.2.5 ČSN 732604

mimořádná prohlídka

  • provádí se v případech závažných zjištění při pravidelné, běžné nebo podrobné prohlídce, popř. mimořádné události, která by mohla způsobit poškození konstrukce. Jedná se zejména o požár nebo výbuch ovlivňující vlastnosti ocelové konstrukce, úder blesku, pád břemena na konstrukci, náraz dopravního prostředku, poškození vandaly, teroristický čin, povodeň nebo zaplavení, lavina, sesuv, technické nebo přírodní seizmické události, přetížení sněhem nebo ledem, pokles v důsledku důlní činnosti, krasových jevů apod. U vysokých anebo štíhlých konstrukcí po mimořádném zatížení větrem a při zjištění rezonančního kmitání nebo jiných jevů aerodynamické či aeroelastické nestability.
  • rozsah mimořádné prohlídky se určí v zápise o provedení pravidelné prohlídky případně podle rozsahu a povahy mimořádné události.

prohlídka použitelnosti

  • prohlídka konstrukcí souvisejících s jejich provozem, kontrola deformací, kmitání, bezpečnostních prvků (tribuny, schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, lanové záchytné systémy apod. vč. barevného značení)

speciální druhy kontrol a zkoušek

jsou zpravidla popsány v předpisu pro kontrolu a údržbu.

Třídy následků viz. tab. B1 ČSN EN 1990

Třídy následků
Popis
Příklady pozemních nebo inženýrských staveb
CC3
Velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo velmi významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí
Stadiony, budovy určené pro veřejnost (koncertní sály, nádražní haly, tribuny), nádrže a zásobníky na ropu a chemikálie, stavby vysokých pecí, kde jsou následky poruchy vysoké
CC2
Střední následky s ohledem na ztráty lidských životů, nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí
Obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně vážné (kancelářské budovy, tovární haly, provozovny, ústřední sklady)
CC1
Malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé/zanedbatelné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí
Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (budovy pro skladovací účely, skleníky).

Četnost prohlídek

Třída následků
Běžná prohlídka
Podrobná prohlídka
CC1 a CC2
     1x za 5 let
 1x za 10 let
CC3
     1x ročně
 1x za   5 let
Prohlídky ocelových konstrukcí
Návrat na obsah