technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Revizní technik zdvihacích zařízení

Kvalifikace revizního technika zdvihacích zařízení

je dána §8 Vyhlášky 19/1979 Sb. následovně:

  1. Revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět jen revizní technici.
  2. Revizní technik musí mít pro provádění činností podle odstavce 1 osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru  na základě vykonané zkoušky.
  3. Uchazeči o osvědčení revizního technika musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení.
  4. Má-li uchazeč odborné strojní nebo elektrotechnické vzdělání vyšší, než je předepsáno v odstavci 2, postačí odborná praxe dvouletá.
  5. Orgán dozoru může v odůvodněných případech na žádost organizace povolit výjimku z požadovaného odborného vzdělání.

Zdravotní způsobilost revizního technika zdvihacích zařízení upřesňuje "Národní soustava povolání" zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kvalifikace revizního technika zdvihacích zařízení je srovnávána s kvalifikací jeřábového technika podle ISO 23814.
Osvědčení revizního technika
Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin
Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin
Oprávnění revizního technika
Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin
Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin
Osvědčení a oprávnění zasíláme emailem na vyžádání
Návrat na obsah