technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Technik znalec

Kvalifikace technika znalce je uvedena v příloze D, tab. D1-Kompetentní osoby ČSN ISO 9927-1 následovně:
  • je to technik se zkušenostmi pro navrhování, konstrukci nebo údržbu jeřábů. Má dostatečné znalosti z relevantních předpisů a norem a má vybavení, nutné pro provádění inspekcí. Navíc je technik znalec osobou, která je schopná posoudit podmínky bezpečnosti jeřábu a rozhodnout, jaká opatření musí být provedena, aby byl zajištěn trvalý bezpečný provoz.

Kvalifikace technika znalce není v České legislativě uvedena.
Návrat na obsah