technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Třídy jeřábů

Rozdělení jeřábů do tříd a podtříd bylo uvedeno v ČSN 270143, která byla závazná. Norma však byla dne 1.7.1999 zrušena a nahrazena současně platnou ČSN ISO 12480-1. Nová norma, stejně jako ostatní normy se již o rozdělení jeřábů do tříd a podtříd nezmiňují.

Rozdělení jeřábů do tříd je uvedeno v odborné technické literatuře jako např. "Učebnice pro jeřábníka třídy A", Komentář k ČSN ISO 12480-1 "Bezpečné používání jeřábů", "Metodika odborné přípravy obsluh jeřábů" apod., kde je určen i obsah časového rozsahu základního školení, praktického zácviku, opakovaných školení atd.
Třídy jeřábů jsou dále uvedeny v osvědčení jeřábníka (jeřábnických průkazech).
Na třídy jeřábů se odkazuje i "Národní soustava kvalifikací".
Rozdělení jeřábů do tříd
Třída
Druh jeřábu
O
Zdvihadla a jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem bez omezení nosnosti
Jeřáby mostové, portálové, konzolové a otočné ovládané ze země do nosnosti 10 t včetně
A
Mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané ze země o nosnosti nad 10 t
Mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané z koše nebo kabiny bez omezení nosnosti
Jeřáby dálkově ovládané
AS
Mostové jeřáby speciálního použití, jako např. jeřáby formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové
B
Jeřáby věžové a sloupové, jeřáby portálové s výložníkem a deriky
C
Kolejové a železniční výložníkové jeřáby
D
Mobilní jeřáby
N
Nakládací jeřáby (hydraulické ruky)
S
Technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod.
E
Plovoucí jeřáby
F
Lanové jeřáby
Návrat na obsah