technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Rozdělení pracovních plošin do skupin, tříd a typů


je uvedeno ČSN EN 1495, ČSN EN 1808 a ČSN EN 280 viz tabulka

SŠPP
Stožárová šplhací pracovní plošina
Skupina
JS
jednostožárová - (pojízdná, pevná)
skupina
VS
vícestožárová - (pojízdná, pevná)
SŠPP
Závěsná pracovní plošina
Skupina
BMÚ
plošina pro údržbu opláštění budov
Skupina
TSP
dočasná závěsná plošina
PZPP
Pojízdná zdvihací pracovní plošina
Skupina
A
svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran
typ
1
pojezd s plošinou je povolen jen v přepravní poloze
typ
2
pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku
typ
3
pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na plošině
PZPP
Pojízdná zdvihací pracovní plošina
Skupina
B
svislý průmět těžiště zatížení může být mimo klopné hrany
typ
1
pojezd s plošinou je povolen jen v přepravní poloze
typ
2
pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku
typ
3
pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na plošině
Návrat na obsah