technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Určená zdvihací zařízení

určená zdvihací zařízení jsou uvedena v §5 Vyhlášky 273/1999 Sb. následovně:

(1) Zdvihací zařízení skupiny A jsou zařízení s vysokým rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména:
 • zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby s motorovým pohonem o nosnosti 1 000 kg a více
 • zdvihadla, pojízdná zdvihadla s ručním pohonem o nosnosti 5 000 kg a více
 • hydraulické ruky
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 m
 • regálové zakladače a stohovací jeřáby.


(2) Zdvihací zařízení skupiny B jsou zařízení s nižším rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména:
 • zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby do nosnosti 1 000 kg s motorovým pohonem
 • zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby o nosnosti 1 000 kg až 5 000 kg s ručním pohonem
 • zdvihací ústrojí dopravních vozíků a nakladačů určených pro zdvihání a  přepravu břemen pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení
 • zdvihací rampy, plošiny, stojanové zvedáky a zvedací čela, jimiž se zdvíhají břemena
 • vrátky, které jsou použity jako zařízení ke zvedání břemen
 • svisle posuvná vrata s motorovým pohonem,
 • prostředky pro vázání, zavěšení nebo uchopení břemen o nosnosti nad 100 kg používané u zdvihacích zařízení.
Návrat na obsah