technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Zakázané manipulace pro vazače břemen

viz příloha NA.2 ČSN ISO 12480-1:

Při vázání a zavěšování břemen je zakázáno zejména

 • používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo uchopení
 • přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení
 • vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění; vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen a případů schválených pověřenou osobou
 • zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích prostředků, než je k přepravě břemen zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho špičku
 • zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či zkrucováním nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat
 • upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně
 • vázat břemeno pro šikmý tah, vláčet a posunovat vozidla, pokud zdvihací zařízení není pro tyto účely konstruováno; nesmí nastat nebezpečí poškození zdvihacího zařízení nebo ohrožení bezpečnosti
 • vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany
 • vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem nad okraj
 • zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho rovnováhy
 • nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je jeřáb mimo provoz a v pracovních přestávkách; nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval ani nezdržoval
 • ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat
 • ukládat břemena do dopravních cest; podél železničních kolejí musí zůstat volný průchod podle zvláštních předpisů

Tyto zakázané manipulace je dále třeba rozšířit o zakázané manipulace uvedené v návodech výrobců, ve kterých jsou uvedeny specifické podmínky pro konkrétní druhy a typy vázacích a manipulačních prostředků. Návody výrobců jednotlivých prostředků jsou závazné a obsluha je povinna se jimi řídit.
Návrat na obsah