technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Jeřábový technik

je uveden v ČSN ISO 9927-1, kde se norma odkazuje na normu ISO 23814, která v České republice není zavedena. V tabulce č.1 ČSN ISO 9927-1 je tato kvalifikace srovnávána s revizním technikem zdvihacích zařízení.
Návrat na obsah