technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Četnost lékařských prohlídek obsluhy zdvihacích zařízení

Periodické lékařské prohlídky jeřábníků, vazačů břemen, obsluhy zdvihacích pracovních plošin, obsluhy regálových zakladačů a revizních techniků zdvihacích zařízení se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky č. 79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let-1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let-1x za 2 roky
 • případně v kratších lhůtách v souladu se "Systémem bezpečné práce".

Onemocnění, která omezují nebo vylučují výkon práce

Jeřábník

1. jeřábník k obsluze zdvihadel, mostových, portálových a konzolových jeřábů

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • onemocnění oběhové soustavy
 • poruchy termoregulace
 • onemocnění ledvin
 • závažná endokrinní onemocnění
 • závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • poruchy sluchu
 • chronické záněty středouší
 • tinnitus
 • závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • nemoci cév a nervů horních končetin
 • poruchy vidění
 • klaustrofobie
 • závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • závrať jakékoliv etiologie
 • duševní poruchy
 • poruchy chování
 • závažná psychosomatická onemocnění
 • drogová závislost v anamnéze
 • nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • chladová alergie
 • prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • záchvatovité a kolapsové stavy
 • závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování


2. jeřábník pro obsluhu nakládacích jeřábů (hydraulických ruk)

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • onemocnění oběhové soustavy
 • poruchy termoregulace
 • onemocnění ledvin
 • závažná endokrinní onemocnění
 • závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • poruchy sluchu
 • chronické záněty středouší
 • tinnitus
 • závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • nemoci cév a nervů horních končetin
 • poruchy vidění
 • klaustrofobie
 • závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • závrať jakékoliv etiologie
 • duševní poruchy
 • poruchy chování
 • závažná psychosomatická onemocnění
 • drogová závislost v anamnéze
 • nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • chladová alergie
 • prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • záchvatovité a kolapsové stavy
 • závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování3. jeřábník k obsluze automobilových jeřábů

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • onemocnění oběhové soustavy
 • poruchy termoregulace
 • onemocnění ledvin
 • závažná endokrinní onemocnění
 • závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • poruchy sluchu
 • chronické záněty středouší
 • tinnitus
 • závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • nemoci cév a nervů horních končetin
 • poruchy vidění
 • klaustrofobie
 • závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • závrať jakékoliv etiologie
 • duševní poruchy
 • poruchy chování
 • závažná psychosomatická onemocnění
 • drogová závislost v anamnéze
 • nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • chladová alergie
 • prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • záchvatovité a kolapsové stavy
 • závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování4. jeřábník k obsluze sloupových a věžových jeřábů

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • onemocnění oběhové soustavy
 • poruchy termoregulace
 • onemocnění ledvin
 • závažná endokrinní onemocnění
 • závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • poruchy sluchu
 • chronické záněty středouší
 • tinnitus
 • závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • poruchy vidění
 • klaustrofobie
 • závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • závrať jakékoliv etiologie
 • duševní poruchy
 • poruchy chování
 • závažná psychosomatická onemocnění
 • drogová závislost v anamnéze
 • poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • chladová alergie
 • prognosticky závažné poruchy vidění
 • záchvatovité a kolapsové stavy

Vazač břemen

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • onemocnění oběhové soustavy
 • poruchy termoregulace
 • závažná endokrinní onemocnění
 • závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • poruchy sluchu
 • chronické záněty středouší
 • tinnitus
 • závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • poruchy vidění
 • závažná onemocnění páteře
 • poruchy chování
 • nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • chladová alergie
 • prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • záchvatovité a kolapsové stavy

Obsluha zdvihací pracovní plošiny

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • onemocnění oběhové soustavy
 • poruchy termoregulace
 • onemocnění ledvin
 • závažná endokrinní onemocnění
 • závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • poruchy sluchu
 • chronické záněty středouší
 • tinnitus
 • závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • poruchy vidění
 • závrať jakékoliv etiologie
 • duševní poruchy
 • poruchy chování
 • drogová závislost v anamnéze
 • poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • záchvatovité a kolapsové stavy

Obsluha regálových zakladačů

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání
 • poruchy vidění
 • závrať jakékoliv etiologie
 • duševní poruchy
 • poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • záchvatovité a kolapsové stavy

Revizní technik zdvihacích zařízení

Onemocnění, která omezují výkon povolání
 • duševní poruchy
 • poruchy chování
 • závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
 • záchvatovité a kolapsové stavy
Návrat na obsah