technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Ověřovací zkouška jeřábu

je ověření bezpečnosti nového, generální opravou renovovaného anebo rekonstruovaného jeřábu před jeho uvedením do provozu. Zkouška slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody.

Ověřovací zkouška se provádí podle ČSN 270142 a podle návodu výrobce. Současně se při zkoušce prověřuje zajištění bezpečného provozu jeřábu.

Provedení ověřovací zkoušky zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik zdvihacích zařízení.

Součástí zkoušky je kontrola dodaných dokumentací a dokladů, nosné konstrukce, jeřábové dráhy, přístupů, průjezdních profilů, zabezpečovacích prvků apod. Zkouška s břemenem se provádí podle rozhodnutí revizního technika zdvihacích zařízení.

Potřebujete provést ověřovací zkoušku jeřábu nebo dalších zdvihacích zařízení?

Návrat na obsah