technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Praktický zácvik vazače břemen

Nově zaškolovaný vazač smí vázat břemena pouze těmi vázacími prostředky, se kterými je během praktického zácviku prakticky zaučován. Vazač smí vázat břemena bez oprávnění pouze pro účely zácviku a pouze pod přímým dozorem vazače-školitele, kterého určí pověřená osoba. Praktický zácvik provádí vazač-školitel s min. 2letou praxí na daný typ a druh prostředku pro zdvihání.

Rozsah praktického zácviku musí být v souladu s návodem k používání jednotlivých prostředků pro zdvihání a v souladu se "Systémem bezpečné práce".

Nově školená osoba-vazač břemen musí být:
Návrat na obsah