technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Provozní technik zdvihacích zařízení


Kvalifikace provozního technika zdvihacích zařízení byla uvedena v ČSN 270143. Tato norma byla dne 1. července 1999 zrušena.

Dřívější funkce provozního technika podle tehdy platné ČSN 270143 odpovídá současně platné ČSN ISO 9927-1 NP4 odbornému technikovi.

V původní ČSN 270143 bylo u vedeno, že:
Provozní technik vykonává přímý dozor nad technickým stavem a provozem zdvihacích zařízení na svěřeném úseku.

Kvalifikace provozního technika zdvihacích zařízení

  • nižší průmyslová škola strojní nebo elektrotechnická s nejméně 3letou odbornou praxí, z toho alespoň jeden rok v provozu nebo údržbě zdvihacích zařízení; je-li současně vyučen ve strojním nebo elektrotechnickém oboru, snižuje se požadavek odborné praxe na dva roky, nebo
  • musí být vyučen ve strojním nebo elektrotechnickém oboru s nejméně 5letou praxí, z toho alespoň 2 roky v provozu nebo údržbě jeřábů, nebo je
  • vyškolen a zaučen na jeřábníka s osmiletou praxí ve strojírenství, z toho alespoň pět let praxe jako jeřábník.

Mimo uvedenou základní kvalifikaci musí být provozní technik dokonale obeznámen s předpisy pro konstrukci zdvihacích zařízení a jejich zkoušení, včetně předpisů výrobce pro jednotlivá zařízení, vázací a závěsné prostředky, ustanoveními této normy (ČSN 270143), konstrukcí sledovaných zdvihacích zařízení a jejich částí a s předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a pracoviště.
Požadované znalosti musí být ověřeny revizním technikem zkouškou.

Provozní technik je povinen zejména

  • provádět v mezidobí revizních zkoušek pravidelné prohlídky technického stavu sledovaných zdvihacích zařízení a jejich vybavení nejméně jedenkrát
u jeřábů skupiny (podle tehdy platné ČSN 270101)
skupina   I.za 12 měsíců
skupina  II.za  9 měsíců
skupina III.za  6 měsíců
skupina IV.za  3 měsíce
Návrat na obsah