technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Seznam zdvihacích zařízení

Každý provozovatel jeřábu je povinen sestavit seznam provozovaných jeřábů/zdvihacích zařízení. Seznam by měl obsahovat min.:
  • evidenční číslo zdvihacího zařízení
  • hlavní technické údaje
  • údaje o uvedení do provozu
  • údaje o umístění
  • jméno pověřené osoby

Seznam zdvihacích zařízení je i podkladem pro zpracování plánu kontrolních úkonů, jako jsou revize, revizní zkoušky, inspekce apod.
Návrat na obsah