technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Lhůtník revizí a revizních zkoušek jeřábů a dalších zdvihacích a technických zařízení


Lhůty revizí a revizních zkoušek jeřábů a zdvihacích zařízení

U jeřábů a zdvihacích zařízení vyrobených v lednu 2014 a později je termín revizí a revizních zkoušek uveden v technické dokumentaci výrobce.
Jeřáby vyrobené a uvedené do provozu před rokem 2014 jsou revidovány v termínech stanovených podle zařazení jeřábů do skupin, uvedených v technické dokumentaci nebo Knize jeřábu viz tabulka.


Provozní
skupina

Skupina
jeřábu
Četnost provádění
Revize
Revizní zkouška
J1 a J2
       I.
 4 roky
 8 roků
J3
II.
 3 roky
 6 roků
J4
III.
 2 roky
 4 roky
J5 a J6
IV.
 1 rok
 2 roky
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů do stáří 14 let od data výroby
1 rok
2 roky
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů starších 14 let od data výroby
neprovádí se
1 rok
u jeřábů v nebezpečných prostorách
neprovádí se
1 rok

U jeřábů a zdvihacích zařízení se dále provádí inspekce jeřábů v termínech podle ČSN ISO 9927-1 a inspekce věžových jeřábů podle ČSN ISO 9927-3.

Lhůty revizních zkoušek pracovních plošin

musí být provedeny 1x ročně, pokud výrobce nestanoví kratší lhůty. Revizní zkoušku je nutno provést i při převodu péče o pracovní plošinu (MEWP).
Maximální lhůta z prodlení je povolena 1 měsíc.
Revizní zkoušky smí provádět pouze revizní technik.

Lhůty revizí a revizních zkoušek regálových zakladačů

četnost je uvedena v ČSN 267403 následovně:
 • revizní zkoušky (čl. 4.4.1 normy) se provádějí v průběhu provozu ve lhůtách stanovených výrobcem, nejpozději po dvou letech
 • revize (čl.4.5.1 normy) se provádějí v mezidobí revizních zkoušek ve lhůtách stanovených výrobcem nejméně 1x ročně
Revizní zkoušky smí provádět pouze revizní technik.

Lhůty revizních zkoušek dalších zdvihacích a technických zařízení

jsou uvedeny v §4, odst.2 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a to nejméně 1x za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost jinak.

Jedná se revizní zkoušky dalších zdvihacích a technických zařízení jako např.:
 • automobilových zvedáků
 • výsuvných požárních žebříků
 • montážních pracovních plošin pro zdvihání osob pomocí vysokozdvižných motorových vozíků
 • závěsných klecí pro zdvihání osob pomocí jeřábu
 • ramenových nosičů kontejnerů
 • zvedacích čel osobních i nákladních automobilů
 • vyrovnávacích ramp
 • manipulačních stolů
 • zdvihacích stolů
 • žebříků, štaflí a schůdků
 • apod.


Potřebujete provést revize nebo revizní zkoušky jeřábů, pracovních plošin, regálových zakladačů nebo dalších zdvihacích či technických zařízení?
Návrat na obsah