technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Praktický zácvik jeřábníka


Nově zaškolovaný jeřábník smí obsluhovat jeřáb bez oprávnění pouze pro účely zácviku a pouze pod přímým dozorem jeřábníka-školitele, kterého určí pověřená osoba. Praktický zácvik provádí jeřábník-školitel s min. 2letou praxí na daný typ a druh jeřábu.

Rozsah praktického zácviku musí být v souladu s návodem k obsluze daného jeřábu, v souladu s ČSN ISO 9926-1 a "Systémem bezpečné práce".

Nově školená osoba-jeřábník musí být:

Návrat na obsah