technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Revizní zkoušky zdvihacích pracovních plošin

Revizní zkoušky zdvihacích pracovních plošin se provádí v rozsahu podle technických podmínek výrobců, ve lhůtách 12. měsíců, pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.
Pohyblivé pracovní plošiny se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.

Při jednotlivých metodách zkoušení pohyblivých pracovních plošin je nutno respektovat návod výrobce.
Zkoušky pohyblivých pracovních plošin se provádí:
  • v provozu v pravidelných obdobích
  • v případě závěsných lávek po přemístění na jiné pracoviště
  • po opravách podstatných částí pracovní plošiny nebo závěsné lávky
  • po rekonstrukci a generální opravě zařízení.

Revizní zkoušky pohyblivých pracovních plošin a závěsných lávek zajišťuje provozovatel a revizní zkoušky provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Potřebujete provést revizní zkoušky pracovních plošin?
Revizní zkouška zdvihacího zařízení
Návrat na obsah