technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Srovnávací tabulka pro inspekce, revize a revizní zkoušky jeřábů

Národní příloha NA (informativní) k ČSN 9927-1
Tabulka 1
ČSN ISO 9927-1Doporučené provádění inspekcíČSN 270142
Vyhláška č. 19/1979 Sb.
NázevLhůtyProvádí
Název
Lhůty
Provádí
Název
Lhůty
Provádí
Název
Lhůty
Provádí
Denní inspekcedenně před zahájením provozujeřábníkDenní kontroladenně před zahájením provozujeřábník
Běžná inspekcene větší než 3 měsícepracovník údržbyPravidelná prohlídkav termínech podle návodů výrobce nebo podle  "Systému bezpečné práce"pracovníci údržby nebo odborný technik
Periodická inspekceminimálně 1x ročněodborný technik


Revizetab.1 ČSN 270142revizní technikRevizepodle platných noremrevizní technik
Důkladná periodická inspekcev režimu podle čl. 5.7.jeřábový technik


Revizní zkouškatab.1 ČSN 270142revizní technikRevizní zkouškapodle platných noremrevizní technik
Mimořádná inspekcepo mimořádných událostechjeřábový technikMimořádná inspekcepo mimořádných událostechrevizní technik
Velká inspekcev režimu podle čl. 5.6.technik znalec


Poznámka č.1
U zařízení, která podle platných předpisů nejsou zařazena jako vyhrazená nebo určená, se inspekce, resp. revize a revizní zkoušky provádějí podle ČSN ISO 9927-1, nebo podle ČSN 270142.

Poznámka č.2
"Doporučené provádění inspekcí" je uvedeno pro případy, pro které nejsou platné předpisy.
Návrat na obsah